Kan ik erbij zijn?

Volgende Repair Cafés zijn op:

Meer data in 2019

Contactgegevens Repair Café Wageningen

Voordat u belt of mailt: bekijk eerst deze site. Misschien staat het antwoord op uw vraag hier wel vermeld!

Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma uit Amsterdam. Zij zet zich sinds 2007 als journalist, publicist, lokaal politicus, ondernemer, buurtbewoner en consument in voor duurzaamheid op lokaal niveau. In het bijzonder voor het verminderen van de hoeveelheid afval die wij met zijn allen produceren.

afbeelding reparatie klok tijdens Repair Café Wageningen