afbeelding logo RepairCafé

Locatie Ons Huis

Open op:


- 16 juli 2021
-   3 sept. 2021
- 17 sept. 2021

Scholen Noordwest

Open op:


Onbekend.Waar en wanneer?

Waar vind je de Repair Café's in Wageningen, en op welke dagen kan je er terecht?
In Wageningen vind je het Repair Café op twee locaties: Stadsatelier Ons Huis en Scholen Noordwest. Waar en wanneer de locaties geopend zijn lees je hieronder.

Locatie StadsAtelier Ons Huis

Harnjesweg 84, Wageningen.

Vanaf 2 juli aanstaande is het Repaircafé Ons Huis aan de Harnjesweg 84 te Wageningen weer geopend.
Iedere eerste en derde vrijdag van de maand (tussen 13.30 en 16.00 uur) staan onze deskundige vrijwilligers klaar om uw defecte spullen te repareren. U bent van harte welkom met elektrische apparaten, verlichting, speelgoed, kleding etc.
Dit jaar zijn de Repair Cafés dus op 3 en 17 september, 1 en 15 oktober, 5 en 19 november, 3 en 12 december.
In verband met de nog geldende corona beperkingen is aanmelding vooraf verplicht. U kunt zich telefonisch aanmelden via 0317 – 413377 of aan de balie van Ons Huis.

Locatie Scholen Noordwest

Hooilandplein 47, Wageningen

Vanwege Corona alleen incidenteel georganiseerde RepairCafé's.
Datum, locatie en tijden worden vermeld op de "homepage"!

afbeelding reparatie klein huisraad